Nytt! Hyreskontrakt är tecknade och bygglovet är godkänt!
Gymmet STC kommer att husera på plan 1! Ca 2000 kvm stort gym, inflyttning 30 Nov  2019, för mer info www.stc.se
På plan 2 kommer Padel of Sweden kommer bedriva Padelverksamhet från hösten 2019, mer info www.padelofsweden.se även här inflyttning 30 Nov 2019.
Nu planerar vi för etapp 2… mer info kommer!
BJ Invest bildar tillsammans med HP Holding ett nytt gemensamt bolag och förvärvar fastigheten Vallgraven 20 i Ystad! Fastigheten är den omtalade tomten intill Ystad Arena och badhuset, hörnet Fridhemsgatan/Industrigatan. Området står inför en stor omvandling med ny detaljplan för bl.a uppemot 1000-1500 nya bostäder enligt Ystad kommun. Fastigheten Vallgraven 20 är 4080 kvm stor och detaljplanen och byggrätten är generös så det finns alla möjligheter!