Nytt!
Hyreskontrakt är tecknade och bygglov inlämnat! Mer info inom kort!
BJ Invest bildar tillsammans med HP Holding ett nytt gemensamt bolag och förvärvar fastigheten Vallgraven 20 i Ystad! Fastigheten är den omtalade tomten intill Ystad Arena och badhuset, hörnet Fridhemsgatan/Industrigatan. Området står inför en stor omvandling med ny detaljplan för bl.a uppemot 1000-1500 nya bostäder enligt Ystad kommun. Fastigheten Vallgraven 20 är 4080 kvm stor och detaljplanen och byggrätten är generös så det finns alla möjligheter!
Befintliga byggnader planeras att rivas hösten 2017 för att lämna plats att utveckla fastigheten på bästa möjliga sätt. Mer info kommer. Läs även Ystads Allehandas artikel.