Vi gör det möjligt för fler att bo i nyproducerade bostadsrätter.

Byggstart: februari 2020.
Inflyttning: våren 2021.