Vi förvärvade Hugohallen i November 2016 och var ägare fram till den 28 februari 2018.

Hugohallen ägs och förvaltas från och med den 28 februari 2018 av Hemsö Fastighets AB. Hemsö äger sedan tidigare två av byggnaderna inom Regementsområdet, bland annat där Kunskapsskolan och Fria Läroverken hyr sina skollokaler. Hemsö hyr även ut lokaler till PWC och driver ett kontorshotell på Nils Ahlins gata 2.