Vi förvärvade Hugohallen i November 2016. Hallen hyrs till största delen ut till skolorna på regementsområdet samt till föreningar kvällstid och helger. Läs mer på hugohallen.se