Vi har förvärvat fastigheten Tryde 67:27 där danspalatset Tingvalla ligger. Tomten är ca 24 000 kvm stort och där har vi för avsikt att bygga bostäder under 2022.